ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE

  Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Žďárec a o jeho zveřejnění a vystavení“ od 19.7. do 19.9.2019.  Žďárec_veřejna-vyhláša_oznámení_vj_vvHppscan58Hppscan581Hppscan582Hppscan583