NOVINKY

Skolni-ples-navrh-2020-2

 

  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  ROK 2020

 OBLASTNÍ CHARITA  T I Š N O V

    TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  DLE  JEDNOTLIVÝCH OBCÍ 

       Žďárec                                  13 275,- Kč

      Ostrov                                    5 350,- Kč

      Rojetín                                   5 163,- Kč

      Tišnovská N.Ves                      6 190,- Kč

     Vratislávka                              6 500,- Kč

     Lubné                                     5 400,- Kč

 

    Celkem                                41 878,- Kč

 

Oblastní charita Tišnov tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.

Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas
ve prospěch pomoci druhým.

Děkujeme všem!!!

www.tisnov.charita.cz

 Informace-pro-vlastniky-lesaSvol-page-001

Svol-page-002

http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-dokumentace-upd/projednavana-upd